Goriad – rhifyn Mai 2020

Copi electronig o rifyn mis Mai 2020 “Goriad” (papur bro Bangor a’r Felinheli)

Goriad
gan Goriad

Ymunwch â’r sgwrs

Barbara Jones
Barbara Jones

Fi ydi hon

Barbara Jones
Barbara Jones

Fi ydi. Pam na fedra’i agor copi mis Mai o’r Goriad?