Goriad mis Hydref 2020

Copi digidol o rifyn mis Hydref “Goriad” (papur bro Bangor a’r Felinheli)

Goriad
gan Goriad

Rhifyn mis Hydref “Goriad” (papur bro Bangor a’r Felinheli).