Y Gambo – rhifyn Mehefin 2020

Y Gambo
gan Y Gambo
Gambo_Mis_Mehefin-3

Y GAMBO MIS MEHEFIN

 • Newyddion y pentrefi
 • Profiad y Cyfnod Clo gyda’r Cyng. Bryan Davies, Dr Ifan Rees yn Ysbyty Brenhinol Gwent, Teulu Pensarnau a Lyn a Rian Caffi’r Emlyn
 • ‘Sgubor ‘Sgwennu’r Ifanc
 • Sgwrs gyda’r Prifardd Donald Evans
 • Stacan yr Awen
 • Dal i Ddysgu
 • Cornel y Plant
 • Adolygiad o ‘Ynys Las’
 • Pa ddyfodol?
 • Dau bregethwr ac offeiriad….
 • a chasgliad o dafodiaith Ceredigion.