Y Gambo – Medi 2020

Rhifyn newydd o’r Gambo

Y Gambo
gan Y Gambo

Cynnwys

 • Newyddion y Pentrefi;
 • Prosiect Arbennig Moroedd a Threftadaeth Mor Cymru gan Dr Fiona Draper;
 • Neges gan ein cynrychiolwyr seneddol Elin Jones AS a Ben Lake AS;
 • Clwb 500;
 • Cornel y Plant;
 • Teyrnged i Gino Vasami;
 • Cofio Enidwen Lloyd Jones;
 • Holi Eleri Evans Llywydd newydd Cymdeithas Ceredigion;
 • Gwlad Beirdd a Chyd-Zoomwyr gan Endaf Griffiths;
 • Ffrind yn Holi Ffrind (Tony Hack, Rhydlewis);
 • Profiadau Gwahanol Dau Wr yn Ystod yr Ail Ryfel Byd (Jan Borysiewicz a John Davies, Y Graig);
 • Stacan yr Awen;
 • GAMBOSAIR