Creu ar dy wefan fro – mae mor hawdd!

Paid ag ofni’r dechnoleg! Gelli greu cyfrif mewn 37 eiliad a chreu dy stori gyntaf mewn chwinciad!

Daniel Johnson
gan Daniel Johnson

Mae cyfrannu stori ar dy wefan fro newydd fynd yn llawer haws!

Ry’n ni wedi bod yn brysur tu ôl i’r llenni’n datblygu ffordd syml a hawdd i gyfrannu pob math o stori i’r gwefannau bro. Bellach, gelli wneud y cyfan hyn heb weld pen cefn dieithr y feddalwedd, a heb wylio unrhyw fideo cyfarwyddiadau:

  1. creu stori (testun) arferol
  2. creu stori â thrac sain
  3. creu stori â fideo
  4. creu oriel luniau

37 eiliad i ymuno â’r wefan

Mae’n cymryd 37 eiliad i greu cyfrif ar dy wefan fro. Ry’n ni newydd ei amseru! Pwysa’r botwm Ymuno heddiw! Ar ôl creu cyfrif unwaith, does dim angen gwneud eto. Mewngofnoda, a bant â thi i bwyso’r botwm hollbwysig: y botwm Creu.

Dewisa’r opsiwn mwyaf addas i dy stori, a cher ati i lwytho lluniau / sain / fideos neu sgwennu pwt bach am beth bynnag sy’n bwysig i ti!

Ac ar ôl pwyso’r botwm cyhoeddi, bydd tîm golygyddol dy wefan fro’n checio’r stori cyn ei chyhoeddi ar dy ran, felly paid â phoeni am dy sillafu!

Tips handi:

  • Mae angen o leiaf un llun ar bob stori. Ar ôl pwyso’r + i lanlwytho llun, pwysa ar y llun eto os am osod capsiwn neu dadogi’r llun i rywun arall.
  • Os wyt ti’n gweld eisiau’r dewisiadau ychwanegol oedd yn arfer bod ar gael, gelli droi at ben cefn Wordpress i orffen eich stori. Bydd y Golygydd llawn ar waelod y drafft yn mynd â thi i’r pen cefn.
  • Mae’n dda sgwennu brawddeg o gyflwyniad i dy stori, oherwydd bydd yn ymddangos gyda’r pennawd a’r llun ar hafan y wefan ac wrth rannu’r stori ar gyfryngau cymdeithasol.
  • Os oes gen ti glip sain, does dim angen cyfrif Soundcloud neu debyg – jest llwytha’r clip i’r wefan yn Creu > Stori gyda sain.
  • Bydd angen i unrhyw fideos fod wedi’u cyhoeddi yn rhywle yn barod (ee YouTube neu Facebook). Gluda’r URL i mewn yn Creu > Stori gyda fideo.

Gyda’r opsiwn creu > digwyddiad, rydym wrthi’n gweithio ar ddull symlach o gyfrannu digwyddiad i galendr dy wefan fro hefyd. Bydd hynny’n barod cyn gynted ag y bydd digwyddiadau’n ailddechrau yn lleol, â bach o lwc!

Sut aeth hi?

Ry’n ni wedi creu’r gwefannau bro i fod yn llefydd mor hygyrch â phosib i bawb greu eu stori.

Beth yw dy farn di am y wefan? Os oes gen ti 10 munud bach, a wnei di lenwi ein harolwg? Diolch!

A nawr… cer i greu dy stori!