#AtgofGen: cofio pan ddaeth yr Eisteddfod Genedlaethol i’ch bro

Ffrwd fawr fyw o’ch atgofion CHI!

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Dyma ffrwd fawr fyw o’ch atgofion chi!

Ar ddydd Mercher 5 Awst 2020 rydym yn casglu ynghyd eich hen luniau, atgofion a straeon o pan ddaeth yr ŵyl genedlaethol i’ch milltir sgwâr.

Dyma’r ffrwd honno yn ei chyfanrwydd!

Bydd detholiad o’ch lluniau’n cael eu gyfrannu i Casgliad y Werin, fel bod cofnod o’ch atgofion yn cael ei gadw.

15:37

 

Roedd rhai pobol wedi datgan eu barn yn ddigon clir ym mhapur bro Clonc adeg Eisteddfod ’84.

Rhai yn galw cyfleusterau’r stiwdio gerdd yn “warthus” ac eraill yn anhapus iawn â’r ffordd y cafodd Côr yr Eisteddfod ei drin gan y Gerddorfa a’i harweinydd ar noson fawr y gyngerdd.

Mwy ar Clonc360 ?

#AtgofGen Dydd Iau siomedig yn Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan a’r fro 1984

Dylan Lewis

4 ymgeisydd yn unig i’r gadair a cham i Gôr yr Eisteddfod ond enillydd lleol i Wobr Osborne Roberts.

15:33

Dyna ni (wel chi – mewn gwirionedd!) wedi llenwi’r we ag #AtgofGen heddiw. Diolch i bawb!

Sut brofiad oedd cofio’n ôl i’r adeg pan ddaeth yr Ŵyl Genedlaethol i’ch milltir sgwâr? Mwynhewch sgrolio lawr trwy’r holl atgofion.

Fe wnawn ni gadw’r ffrwd yma’n fyw am weddill y dydd, rhag ofn bod mwy ohonoch eisiau rhoi eich Steddfod Genedlaethol leol chi ar y map!

  • ymunwch â’ch gwefan fro a chreu pwt o stori/oriel (pobol Arfon a Cheredigion)
  • neu jest rhannwch lun neu atgof ar Facebook neu Twitter, gan gofio’r hashnod #AtgofGen

15:28

“Rhoddodd pawb eu wellingtons gadw heddiw gan fod y tywydd wedi gwella’n aruthrol yn Llanbed” medd Dylan Lewis ar Clonc360!

Streic y glöwyr a chwotâu llaeth yn cael sylw, a Geraint Howells yn dweud y dylem wrando ar yr ifanc – dydd Mercher Eisteddfod 1984

#AtgofGen Dydd Mercher braf yn Eisteddfod Genedlaethol Llanbed ond mwy o brotestio

Dylan Lewis

Streic y glowyr a Chwotâu llaeth yn cael sylw a Geraint Howells yn dweud y dylem wrando ar yr ifanc.

 

15:23

Yma, mae William Howells yn rhannu erthygl y diweddar W J Edwards ym mhapur bro Y Tincer, sy’n gofnod pwysig o ‘gynhaeaf’ Eisteddfod Genedlaethol 1982.

Mae yma sawl enghraifft o waddol yr ŵyl yn y fro.

Parch W J Edwards

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth: Golwg yn ôl 4/4 #AtgofGen

William Howells

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth: Golwg yn ôl 4

15:19

Mwy o atgofion Dylan Lewis o Eisteddfod ’84. Y tro yma, mae’n cofio prysurdeb y dydd Mawrth.

Dyma ei ddyddiadur personol, yn grwt 12 oed!

Fy Nyddiadur Personol – 7fed o Awst
Bore – Gwerthu Clonc ar y Maes a chael dwy geiniog am bob copi a werthwyd.  Mae gwobr hefyd i werthwr gorau’r wythnos.
2.30yp Gweld y Coroni yn y Pafiliwn gan fod Tad-cu a Mam-gu wedi noddi’r Goron.
6.00yh Ymarfer Côr yr Urdd gyda Trebor Edwards yn Festri Soar.
7.30yh Cyngerdd Hafod Henri yn y Pafiliwn.
(Menyw o’r enw Viera yn aros gyda ni ym Mronwydd).

 

Mwy ar Clonc360 ?

#AtgofGen Coroni Ffermwr a chyfaill ysgol yr Archdderwydd ar y Dydd Mawrth yn Llanbed

Dylan Lewis

Diwrnod y Coroni, cyhoeddi Clonc a gwobrau i Timothy Evans a Meinir Dwynant yn Eisteddfod 1984

15:15

Un o drigolion Tregaron sy’n hel atgofion o pan aeth y côr meibion lleol i gystadlu – diolch Catherine Hughes.

Bydd Tregaron 2021 yn llawn corau a phartïon lleol, mae’n siŵr, a’r cyfan yn rhannu eu straeon ar wefan newydd sbon Caron360!

14:56

Disgrifiad o seremoni arbrofol Tlws y Ddrama a gofnodwyd ym mhapur bro Clonc.

Ond hefyd, cofnod o araith bwysig gan Lywydd y Dydd, Elystan Morgan, a fu’n galw am 3 pheth i ymgyrchu drostynt er mwyn sicrhau datganoli i Gymru:

1. Dychwelyd i fater o lywodraeth dros faterion cartref yn enwedig ar ôl siomedigaeth refferendwm 1979;

2. Canolbwyntio ymdrechion ac adnoddau ar gyfer ysgolion meithrin yng Nghymru er mwyn trawsnewid yr iaith Gymraeg, a

3. Galw am adolygu Deddf Iaith 1967.

Mwy yma ?

#AtgofGen Seremoni arbrofol Tlws y Ddrama ond protestiadau ac ymgyrchoedd ar y Maes

Dylan Lewis

Cymdeithas yr Iaith a Streic y Glowyr yn cael sylw ar Faes Eisteddfod 1984 ar y dydd Llun.

 

14:52

Lluniau T Llew yn traddodi o’r llwyfan, Cardi yn ennill y Gadair, a MWD – gan William Howells ar BroAber360.

‘Heb Fwd, Heb Eisteddfod’ medden nhw!

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth: Golwg yn ôl 3/4 #AtgofGen

William Howells

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth: Golwg yn ôl 3

14:48

Un o’r Cardis sy’n hiraethu am groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i’w sir yw Angharad (Inc) Morgan.

Dyma hi yn joio yn 92!

Steddfod Aber 1992 – na beth oedd joio ? Siwr fydd 2021 llawn cystal! Here’s me loving life at the National Eisteddfod…

Posted by Siop Inc on Monday, 3 August 2020

 

14:41

Llwyddodd Gwyn Jenkins i ddal seremoni urddo ’92 fel ffilm ar ei gamera fideo newydd. Gohebydd bro go iawn!

Ond pam ei fod yn ei disgrifio’n seremoni di-urddas, tybed?

Urddo Diurddas #AtgofGen

Papur Pawb

Fideo o seremoni urddo Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth 1992.