Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

📌 Sut / Shwt mae creu stori ar dy wefan fro?

Fideo dwy funud sy’n dangos sut mae sgwennu stori ar unrhyw un o wefannau bro 360.

Lowri Jones
gan Lowri Jones

Mae gwefan straeon lleol Dyffryn Nantlle, Dyffryn Ogwen a gogledd Ceredigion bellach yn fyw, felly os oes gen ti stori, dyma’r lle i’w rhannu.

Ar ôl ymuno a chreu cyfrif, gwylia’r fideo yma, ac ymhen 2 funud byddi di’n gwybod sut mae gosod dy stori gynta!