Dydd Gwener o ’Steddfod yr Urdd

Guto Jones
gan Guto Jones

Newyddion a chanlyniadau o’r bae yng Nghaerdydd!

15:08

15:08

14:43

CANLYNIAD

Deuawd Bl.10 a dan 19 oed

3ydd – Non Fôn ac Ela Vaughan, Ysgol uwchradd Tryfan, Eryri.

14:37

14:36

14:11

1af – Amy Thackray – Ysgol Uwchradd Aberteifi, Ceredigion

3ydd – Caryl Shepherd – Ysgol Gyfun Aberaeron, Ceredigion

Dyma ambell enillydd arall o’r adran celf a chrefft.

Aeth y brif wobr eleni, a’r Fedal Gelf, i Seren Wyn Jenkins o Ysgol Penweddig.

Dyma’r tro cyntaf i’r artist brwdfrydig – sydd wedi cyrraedd yr Eisteddfod Genedlaethol bob blwyddyn ers 2010 – ennill un o’r prif wobrau.

 

1af – Seren Wyn Jenkins – Ysgol Gyfun Penweddig, Ceredigion

 

1af – Amy Thackray – Ysgol Uwchradd Aberteifi, Ceredigion

 

3ydd – Caryl Shepherd – Ysgol Gyfun Aberaeron, Ceredigion

14:08

14:08

14:05

Mae’r Cardis wedi cael hwyl ar greu gwaith celf 3D – dyma’r rhai ddaeth i’r brig eleni…

 

1af – Ysgol Gynradd Rhos Helyg, Ceredigion

 

2il – Madi Potter – Ysgol Gymuned Dyffryn Cledlyn, Ceredigion

 

1af – Grŵp Coleg Ceredigion

 

1af – Daniel Sion Ebenezer – Ysgol Gynradd y Dderi, Ceredigion

 

1af – Glen Evans – Ysgol Gyfun Aberaeron, Ceredigion

 

2il – Ella Evans – Ysgol Gyfun Aberaeron, Ceredigion

 

 

14:03

CANLYNIAD

Llefaru Unigol Bl 10 a dan 19 oed

1af – Leisa Gwenllian, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Eryri