Dydd Gwener o ’Steddfod yr Urdd

Guto Jones
gan Guto Jones

Newyddion a chanlyniadau o’r bae yng Nghaerdydd!

16:02

Côr SATB Ysgol Penweddig, Ceredigion, yn perfformio yn y rhagbrawf – fel mae’n digwydd, dyma’r côr mwya gogleddol yn y gystadleuaeth eleni.

Croesi bysedd y cewch chi lwyfan yn nes ymlaen!

Diolch Elin Haf Gruffydd Jones am y fideo.

Da iawn yn y rhagbrawf Ysgol Penweddig !

Posted by Elin Haf Gruffydd Jones on Friday, 31 May 2019

15:29

Ioan, Iwan a Steffan yn trafod eu wythnos yn y Bae!

15:08

15:08

14:43

CANLYNIAD

Deuawd Bl.10 a dan 19 oed

3ydd – Non Fôn ac Ela Vaughan, Ysgol uwchradd Tryfan, Eryri.

14:37

14:36

14:11

1af – Amy Thackray – Ysgol Uwchradd Aberteifi, Ceredigion

3ydd – Caryl Shepherd – Ysgol Gyfun Aberaeron, Ceredigion

Dyma ambell enillydd arall o’r adran celf a chrefft.

Aeth y brif wobr eleni, a’r Fedal Gelf, i Seren Wyn Jenkins o Ysgol Penweddig.

Dyma’r tro cyntaf i’r artist brwdfrydig – sydd wedi cyrraedd yr Eisteddfod Genedlaethol bob blwyddyn ers 2010 – ennill un o’r prif wobrau.

 

1af – Seren Wyn Jenkins – Ysgol Gyfun Penweddig, Ceredigion

 

1af – Amy Thackray – Ysgol Uwchradd Aberteifi, Ceredigion

 

3ydd – Caryl Shepherd – Ysgol Gyfun Aberaeron, Ceredigion

14:08

14:08